Lắp đặt camera quan sát giá rẻ , camera 3G

Tư vấn lắp đặt camera

Phụ kiện camera

Nguồn tổng 5A

Nguồn tổng 5A

220.000 đ 250.000 đ
Jack BNC

Jack BNC

7.000 đ 15.000 đ
Nguồn Camera 12V-2A

Nguồn Camera 12V-2A

65.000 đ 100.000 đ
Chân đế dùng ngoài trời

Chân đế dùng ngoài trời

165.000 đ 200.000 đ
Nguồn tổng 20A

Nguồn tổng 20A

395.000 đ 450.000 đ
Nguồn tổng 30A

Nguồn tổng 30A

450.000 đ 470.000 đ
Nguồn tổng 10A

Nguồn tổng 10A

290.000 đ 320.000 đ
Nguồn tổng  15A

Nguồn tổng 15A

365.000 đ 395.000 đ
Jack nối BNC

Jack nối BNC

7.000 đ 15.000 đ
Đuôi nguồn

Đuôi nguồn

5.000 đ 7.000 đ
Nguồn 5V-2A

Nguồn 5V-2A

65.000 đ 80.000 đ
Nguồn 12V-5A

Nguồn 12V-5A

175.000 đ 200.000 đ
Video Balun + Power

Video Balun + Power

80.000 đ 100.000 đ
Balun HD-Balun chống sét tốt

Balun HD-Balun chống sét tốt

85.000 đ 100.000 đ
Balun Video BL201

Balun Video BL201

45.000 đ 60.000 đ
Mic Dây

Mic Dây

80.000 đ 100.000 đ
Mic Nấm

Mic Nấm

145.000 đ 200.000 đ