Lắp đặt camera quan sát giá rẻ , camera 3G

Tư vấn lắp đặt camera

Đầu ghi hình camera

Đầu ghi hình 16 kênh KX-8116D5

Đầu ghi hình 16 kênh KX-8116D5

7.690.000 đ 7.800.000 đ
Đầu ghi hình 32 kênh DHI-HCVR5432L-S2

Đầu ghi hình 32 kênh DHI-HCVR5432L-S2

22.150.000 đ 22.300.000 đ
Đầu ghi hình 24 kênh DHI-HCVR5424L-S2

Đầu ghi hình 24 kênh DHI-HCVR5424L-S2

19.600.000 đ 19.700.000 đ
Đầu ghi hình 8 kênh KX-2K8208D4

Đầu ghi hình 8 kênh KX-2K8208D4

7.600.000 đ 7.800.000 đ
Đầu ghi hình 4 kênh KX-7104D5

Đầu ghi hình 4 kênh KX-7104D5

2.390.000 đ 2.500.000 đ
Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108D5

Đầu ghi hình 8 kênh KX-7108D5

3.590.000 đ 3.800.000 đ
Đầu ghi 16 kênh KX-7116D5

Đầu ghi 16 kênh KX-7116D5

4.990.000 đ 5.100.000 đ
Đầu ghi hình 16 kênh KX-7216D5

Đầu ghi hình 16 kênh KX-7216D5

5.640.000 đ 5.890.000 đ
Đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D5

Đầu ghi hình 4 kênh KX-8104D5

2.990.000 đ 3.200.000 đ
Đầu ghi hình 8 kênh KX-8108D5

Đầu ghi hình 8 kênh KX-8108D5

3.990.000 đ 4.100.000 đ
Đầu ghi hình 16 kênh KX-8216D5

Đầu ghi hình 16 kênh KX-8216D5

8.500.000 đ 8.700.000 đ
Đầu ghi hình 32 kênh KX-8232D4

Đầu ghi hình 32 kênh KX-8232D4

13.800.000 đ 14.000.000 đ
Đầu ghi hình 4 kênh KX-2K8104D4

Đầu ghi hình 4 kênh KX-2K8104D4

4.780.000 đ 4.950.000 đ
Đầu ghi hình 16 kênh KX-2K8216D4

Đầu ghi hình 16 kênh KX-2K8216D4

9.900.000 đ 10.500.000 đ